Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zoekt een voorzitter en twee leden voor de rekenkamer die per 1 januari 2024 wordt opgericht. Vanuit de gewijzigde Waterschapswet zijn alle waterschappen verplicht om per 1 januari 2024 een rekenkamer te hebben. De rekenkamer draagt bij aan het realiseren van goed openbaar bestuur, door het versterken van transparantie, verantwoording en toezicht. 

De rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit en biedt de resultaten aan het waterschapsbestuur aan. Zo krijgen het bestuur en de belastingbetaler een beter beeld van de effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde beleid en bestuur. Rekenkameronderzoek richt zich op drie punten:

  • Doeltreffendheid: heeft WDODelta met het beleid bereikt wat zij wil?
  • Doelmatigheid: heeft WDODelta de financiële middelen goed besteed?
  • Rechtmatigheid: heeft WDODelta zich aan de regels en wetten gehouden?

De rekenkamer draagt op constructieve wijze bij aan deze punten en levert daarmee toegevoegde waarde. Met het uitvoeren van onderzoek naar het gevoerde bestuur stelt de rekenkamer ons in staat om het “leren en verbeteren” te versterken.

De voorzitter:

  • Is het boegbeeld van de rekenkamer;
  • Weet de rekenkamer stevig te positioneren;
  • Bewaakt de onafhankelijke positie van de rekenkamer
  • Is effectief: besluitvaardig, gericht op het bereiken van overeenstemming ('collegiaal bestuur').

Lees de volledige vacature

Rekenkamerleden:

  • Beschikken over inhoudelijke en technische kennis om vraagstukken in samenhang te overzien;
  • Hebben kennis van onderzoeksprocessen en ervaring met het voeren van regie daarop;
  • Kunnen met een breed palet van betrokkenen effectief communiceren.

Lees de volledige vacature

De voorzitter en de rekenkamerleden worden benoemd voor een termijn van zes jaar. De termijn gaat in op 1 januari 2024. Solliciteren kan vóór 2 oktober 2023.

Meer informatie