Met het vijzelen van een watergang vlakbij Oranje (Drenthe), zette Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op woensdag 25 maart de eerste stap in de uitvoering van een ‘sloten-marathon’. Deelgebied Smilde is hiermee de eerste regio waar de schop in de grond gaat voor het zogeheten programma Waterschapszorg. Over vier jaar eindigt het waterschap in deelgebied nummer 25 in Deventer. Een omvangrijke klus gericht op een nieuwe indeling van 1.200 kilometer watergangen. Met deze nieuwe indeling wordt een deel van de watergangen ingedeeld in een nieuwe categorie. De categorie bepaalt wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: het waterschap of de eigenaar van het naastliggende perceel.