We zijn begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Tijdens deze test laten we ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water. 

Ook testen we de zogeheten inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Dit om te controleren of ze bestand zijn tegen de sterke stroming. Met de test controleren we of de berging nog goed werkt. We verwachten dat het ongeveer twee dagen duurt totdat de waterberging vol is. Rond 25 januari pompen we de berging weer leeg via gemaal Beulakerpolder. Verwacht wordt dat dit een paar dagen tot een week duurt. 

Eens in de drie jaar

Natuurmonumenten beheert het gebied van de waterberging Beulakerpolder. Deze waterberging is ruim 100 hectare groot. Dat zijn ongeveer 220 voetbalvelden bij elkaar. Het gebied is aangelegd voor natuur, maar heeft ook de functie van waterberging. Eens in de drie jaar testen we de berging door het vol te zetten met water. 

Droge voeten

De Beulakerpolder is één van de drie polders waar waterberging mogelijk is om te zorgen dat Noordwest Overijssel droge voeten houdt bij extreme regen. Op deze manier spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals extremen in het weer.