Samen met andere partijen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

De proeven starten op maandag 14 december. Vanaf maandag 7 december start de opbouw ter hoogte van de Maatgravenweg-Hooiweg (vlakbij Berkum). Er wordt een stellage opgebouwd waarmee golven worden nagebootst, die over en op de dijk klotsen. Met de golfklapproef krijgt de buitenkant van de dijk het flink te verduren. Vaste hoeveelheden water kletteren dan als golven tegen de dijk. Gekeken wordt hoelang het duurt voor de grasmat kapot gaat én of en wanneer het zand uit de dijk gaat spoelen. Met een golfoverslagproef wordt getest hoe de grasmat aan de landzijde van de dijk het houdt. Het water stroomt dan in golven over de dijk heen. Na de proeven worden beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden.

Fietspad afgesloten

Vanaf 7 december tot eind januari is het fietspad tussen de spoorbrug (kruising Maatgravenweg-Hooiweg) en de Vitens-locatie afgesloten, omdat er tijdens de proeven water over de dijk klotst. Doorgaand fietsverkeer tussen Dalfsen en Berkum wordt met borden omgeleid via de route Poppenallee (N757), de Herfterweg en de Hooiweg. In februari en maart doet het waterschap onderzoek op andere locaties op de Vechtdijken. Daarvoor zijn geen afsluitingen of omleidingen nodig. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het innovatieproject Gras op Zand is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.