Ondertekening overeenkomst

Op 30 september ondertekenden dagelijks bestuurslid Marion Wichard van het waterschap Drents Overijsselse Delta en Gerard Jansen Holleboom van OQ Value B.V. de overeenkomst voor de levering van HVOdiesel. Deze diesel voor het totale machinepark van het waterschap vervangt de gewone diesel. Hierover nam het algemeen bestuur van het waterschap al een besluit in zijn vergadering op 28 februari 2019.