Vanaf vrijdag 1 januari 2021 nemen wij het beheer en onderhoud van het stedelijk water over van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer voortaan contact met ons kunnen opnemen.

De overdracht heeft voornamelijk invloed op het onderhoud in de kernen Steenwijk en Vollenhove. We gaan daar het beheer en onderhoud uitvoeren van de grotere watergangen. Denk hierbij aan maai- en baggerwerkzaamheden, maar ook aan het verwijderen van waterplanten voor een goede aan- en afvoer van water. Gemeente en waterschap zijn het erover eens dat het logisch is om het ‘hoofdwatersysteem’ bij één organisatie neer te leggen. 

Afspraken met andere gemeenten

Steenwijkerland is één van de gemeenten waar wij verantwoordelijk worden voor het stedelijk waterbeheer. In de komende jaren gaan wij aan de slag om ook tot definitieve afspraken te komen met de gemeenten in het noordelijk deel van het waterschapsgebied waar nog overdrachten moeten plaatsvinden. Grofweg is dit het gebied tussen Meppel en Assen. Het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de overige gemeenten binnen het werkgebied van WDODelta ligt al bij het waterschap.