Waterschap Drents Overijsselse Delta was er klaar voor: de storm en vele neerslag van afgelopen nacht. Daarvoor namen peilbeheerders al volop maatregelen. Op een aantal locaties werd de waterstand verlaagd, zodat het waterschap een buffer opbouwde en meer water kwijt kon in sloten, weteringen en kanalen. Wateroverlast werd daarmee zoveel mogelijk voorkomen. 

Gemaal Zedemuden opgestart

Naast de hoeveelheid neerslag had ook de storm veel invloed op de waterstanden. Als gevolg van de neerslag en de afvoer van regenwater stegen de waterpeilen. De harde wind deed er nog een schepje bovenop, waardoor vooral de waterstand aan de oostzijde van het IJsselmeer hoger opliep. Hierdoor steeg ook het water in het Meppelerdiep tot aan Meppel. Door deze stijging zette het waterschap zijn grootste gemaal aan: Gemaal Zedemuden in Zwartsluis. In dit gemaal staan 3 pompen met een waaierdiameter van 3,6 meter en een totale pompcapaciteit van 124 m3 per seconde. Dit houdt in dat het gemaal in één minuut 7.440 m3 water kan verpompen: de inhoud van drie Olympische zwembaden. Hiermee is Zedemuden het op één na grootste gemaal van Nederland. Alleen het gemaal IJmuiden heeft een grotere pompcapaciteit. Het waterschap houdt de weersverwachting met neerslag en wind nauwkeurig in de gaten en blijft alert.