Tenminste één keer in de vijf jaar wordt vastgesteld hoe het waterschap haar kosten verdeelt over de verschillende groepen belanghebbenden. Deze kostentoedeling is een beleid waarin staat hoeveel procent bijvoorbeeld bewoners moeten bijdragen aan de inkomsten van het waterschap.