We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. In het waterbeheerplan beschrijven we deze taken en hoe we dit in de periode 2016-2021 doen. Ook stellen we de benodigde maatregelen voor. Het waterbeheerplan geeft vooral de koers aan voor de komende jaren.

Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Dat is zorgen voor:

  • een goede bescherming tegen hoogwater;
  • een goed functionerend regionaal watersysteem;
  • en het zuiveren van afvalwater.

Waterbeheerplan 2016-2021

In het waterbeheerplan beschrijven we hoe we dit tot en met 2021 doen. Ook stellen we de benodigde maatregelen voor. Het waterbeheerplan geeft vooral de koers aan voor de komende jaren. De belangrijkste doelen in het waterbeheerplan zijn:

  • Overstromingen, wateroverlast of droogte te voorkomen of beperken. Inwoners kunnen hierdoor op een goede manier wonen en werken. Boeren en natuurbeheerders kunnen goed gebruik maken van de grond;
  • Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het water in de volle breedte. Een goede ecologische en chemische kwaliteit van het (oppervlakte)water is belangrijk. Het water is schoon en gezond en inwoners kunnen hiervan genieten. Ook de doelen voor waterkwaliteit die voortvloeien uit Europese wetgeving; de Kaderrichtlijn Water (KRW)  maken onderdeel uit van het plan;
  • Afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties effectief en efficiënt behandelen. We proberen niet alleen schadelijke stoffen uit het water te halen. Ook willen we van deze stoffen nieuwe producten maken en nieuwe toepassingen zoeken.

De koers voor de komende jaren

WDODelta heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Meer daarover leest u op de pagina missie en visie.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het waterbeheerprogramma voor 2022-2027. Lees hier meer over in het artikel 'Van watervisie naar waterbeheerprogramma'.

Heeft u gevonden wat u zocht?