We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. In het waterbeheerplan beschrijven we deze taken en hoe we dit in de periode 2016-2021 doen. Ook stellen we de benodigde maatregelen voor. Het waterbeheerplan geeft vooral de koers aan voor de komende jaren.