Het water in de IJssel bij Deventer zal in de loop van de dag weer dalen. Zwolle lijkt dicht bij de top te zitten en dan gaat het hoogwater richting Kampen. Daar wordt een voorzichtige inschatting gegeven van NAP + 70 cm tot maximaal NAP + 85 cm. Wanneer het bij deze waterstanden blijft, is de situatie goed beheersbaar

We blijven uit voorzorg inspecteren langs de dijken op zandmeevoerende wellen. In het water zien we  veel meer drijfvuil dan normaal. Het gaan dat vooral om takken, boomstammen en dergelijke.

De bever

De muskusrattenbestrijders zijn vandaag het water op gegaan, op zoek naar de bevers langs de IJssel. Er zijn gelukkig nog voldoende hoge en droge plekken in de uiterwaarden waar de bever kan verblijven. De verwachting is dat de bever niet zorgt voor problemen in de dijk. Morgen gaan we opnieuw het water op om te controleren.