Onze stuwen en gemalen zorgen voor een goed waterpeil. Zodra er veel regen valt of veel wateraanvoer vanuit de rivieren is, voeren we het teveel aan water af om wateroverlast te voorkomen. Nu de neerslag minder is, is het waterpeil redelijk stabiel met weinig schommelingen. Daardoor is ijsgroei mogelijk in deze vorstperiode. U leest hier wat het waterschap doet aangevuld met daarbij de antwoorden op de meest gestelde vragen

Waterstanden

De waterstanden in de IJssel zijn op dit moment hoog. Op onze website kunt u daarover meer lezen. Daarnaast heeft het de afgelopen maand veel geregend. Daardoor staat het water in sloten en vijvers hoog. Wij houden het maximale waterpeil aan. Dit is goed voor de grondwaterstanden. De grondwaterstanden vullen hiermee aan. Al het water dat boven het maximale waterpeil komt, voeren wij af. Dat doen wij met onze gemalen en stuwen. Deze worden automatisch bediend. Doordat ze steeds reageren en bijsturen, zien wij minimale schommelingen in het water.

Zwols water

In Zwolle werkt het waterschap samen met de Gemeente Zwolle. De Gemeente Zwolle heeft de ROVA gevraagd om van diverse locaties de ijsdikte te meten. De ijsdikte wordt gemeten van de Wavinvijver, de Dobbe, de vijvers in het park Weezenlanden, Ittersummerbroek, het Schellerpark en de stadsgracht.

Noordwest-Overijssel

Met het oog op de vorstperiode zetten we een aantal gemalen in de Kop van Overijssel stil. Andere gemalen draaien, waar het kan, zo beperkt mogelijk. Hiermee bevorderen we de ijsgroei op sloten, kanalen en meren voor schaatsliefhebbers in het waterrijke gebied van de Wieden-Weerribben.  

Door de stroming in het water te beperken, wordt de natuur een handje geholpen. Het betekent niet dat alle gemalen worden stilgezet of op minimale capaciteit draaien. Bijvoorbeeld om water uit de polders en eventuele neerslag op te kunnen vangen. 

Vragen over schaatsen

Heeft u vragen over het ijs en over schaatsen, dan verwijzen wij u door naar Gemeente Zwolle.

Meer vragen?