Om recreanten en passanten bij stuw Vechterweerd komende zomer te ontzien van de eikenprocessierups is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begonnen met het behandelen van 45 zomereiken. Dit doet het waterschap door de eiken te bespuiten met aaltjes die leven met een bacterie en ervoor zorgen dat de eikenprocessierupsen sterven. De eerste behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden. De tweede en laatste behandeling volgt in de eerste week van mei.

Recreanten en passanten ondervinden geen hinder, omdat het bespuiten van de bomen in de avond en nacht wordt uitgevoerd. Het waterschap bestrijdt de ‘jeukrupsen’ op deze manier als proef om te zien hoe effectief de methode is. Als in de zomermaanden toch overlast ontstaat, worden de rupsen alsnog weggezogen.

Het bestrijden van de rupsen gebeurt dit jaar voor het eerst preventief op de hotspot bij stuw Vechterweerd. Hier leidden de brandharen van de rupsen afgelopen jaren tot veel overlast. Door de rupsen vroeg in het jaar te bestrijden, hebben de brandharen zich nog niet ontwikkeld en worden rupsen van andere vlinders ontzien.

Bevorderen biodiversiteit

Voor het succesvol bestrijden van eikenprocessierupsen bevordert WDODelta ook de biodiversiteit. Zo trekken bloemen insecten aan die vervolgens de aanwezigheid van insectenetende vogels bevorderen. Ook met het ophangen van nestkastjes hoopt het waterschap de eikenprocessierupsen weg te houden.

In de bestrijding van de rups werkt het waterschap samen met andere overheden en organisaties op het gebied van kennisuitwisseling, monitoring, communicatie en bestrijding.