Om recreanten en passanten bij stuw Vechterweerd komende zomer te ontzien van de eikenprocessierups is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begonnen met het behandelen van 45 zomereiken. Dit doet het waterschap door de eiken te bespuiten met aaltjes die leven met een bacterie en ervoor zorgen dat de eikenprocessierupsen sterven. De eerste behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden. De tweede en laatste behandeling volgt in de eerste week van mei.