De wolkbreuk van zondag heeft in Dalfsen op veel plaatsen tot overlast geleid. Wij spannen ons in om dit water zo snel mogelijk af te voeren. Ondertussen merken wij dat er veel vragen binnenkomen. Daarom hebben wij een aantal vragen en antwoorden voor u op een rij gezet:

Wat doet het waterschap aan de wateroverlast?

Dit is een uitzonderlijke situatie. Waar een teveel aan water is ontstaan spant het waterschap zich in om het water zo snel mogelijk af te voeren. Afhankelijk van de soort grond en plaatselijke omstandigheden kost dat soms nog wel even tijd.

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met weersextremen zoals hoosbuien. Schade door dit soort buien is onvermijdbaar. Gemeenten beheren en onderhouden de riolering en waterschappen sloten, beken, rivieren, dijken en kades (watersysteem). De riolering en het watersysteem kunnen door dit beheer en onderhoud veel aan, maar geen zeer extreme regenbuien. De kosten om schade in dit soort extreme situaties te voorkomen, wegen namenlijk niet op tegen de daadwerkelijke schadeposten. 

De sloten staan erg vol of stromen over, kunnen jullie dat oplossen?

Zoals hierboven vermeld spannen wij ons in om het water het water zo snel mogelijk af te voeren, maar dat kost nog wel even tijd. Naar verwachting duurt het enkele dagen tot een week voordat de situatie op de meeste plekken weer normaal is.

Zijn de waterschappen goed voorbereid op dit extreme weer?

De waterschappen hebben de afgelopen jaren veel gedaan om beter in te kunnen spelen op extreme weersituaties. Door meer waterbergingsgebieden aan te leggen en meer vooruit te plannen kunnen de waterschappen sneller en beter ingrijpen dan voorheen. Klimaatverandering maakt ons alert dat er nog meer inzet nodig is om de komende jaren droge voeten te houden. Daarom zoeken we actief de samenwerking met gemeenten en provincies. Dit gebeurt onder meer met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de Watergebiedsplannen en de Omgevingsvisies.

Ik heb klachten nadat ik met het water in aanraking ben gekomen, wat nu?

Aanraking met het water kan tot (milde) klachten leiden, zoals diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten. Neem bij klachten contact op met uw huisarts.

Instoringsgevaar: bel 112, losgeraakte dakbedekking: bel 09000904,  Ondergelopen ruimtes: zelf regelen, verstopte riolering in huis: zelf regelen

Kan ik door het water lopen, of mijn kinderen erin laten spelen?

Het is verstandig om contact met het water te voorkomen na de wolkbreuk afgelopen zondag. Het water is namelijk niet overal even schoon. Behalve regenwater bevat dit water ook het vuil van de weg, zoals honden- en vogelpoep.

Is de kwaliteit van het oppervlaktewater slechter geworden of in aanraking gekomen met het rioolwater?

Dat is lokaal verschillend. Er zijn plekken waar het vuilwater van het riool overstort op het oppervlaktewater Dit gebeurt wanneer er meer water door het riool moet dan het riool aankan. Deze locaties zijn bekend bij het waterschap en bij de gemeente en hier wordt aan gewerkt.

Er is een verzakking waardoor er gevaar ontstaat voor gasleidingen wat moet ik doen?

De wateroverlast kan tot wegverzakkingen leiden. Dit kan schade aan gasleidingen veroorzaken. Ziet u een wegverzakking en ruikt u gas? Neem dan contact op met Enexis.

Ik heb schade opgelopen 

In dit schema staan diverse voorbeelden van schade of overlast waar u mee te maken kan hebben. Ook wordt in dit schema aangegeven met wie u in welke situatie contact kan opnemen.

Meer weten?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.  Wil u meer weten over hoe het peilbeheer van het waterschap werkt? Kijk dan op de pagina water op peil houden