De begroting voor 2020 van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ligt in lijn met de eerder uitgesproken verwachting. Dit betekent dat de kosten stijgen met 1,9 miljoen euro. De belangrijkste redenen hiervoor zijn investeringen voor het renoveren en vervangen van stuwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen, de cao-ontwikkeling van personeel en het actualiseren van de ICT (onder andere software). Ook de hogere marktprijzen voor inhuur van bijvoorbeeld aannemers in de grond-, weg- en waterbouw en loonbedrijven zijn van invloed op de hogere begroting. Het algemeen bestuur van WDODelta bespreekt op dinsdag 19 november het voorstel om hiervoor de waterschapsbelasting 2020 te verhogen. Afhankelijk van de categorie waartoe belastingbetalers behoren, slaagt het waterschap erin de tariefstijging voor de meeste categorieën beperkt te houden. In de openbare vergadering neemt het bestuur hierover een definitief besluit.