De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het monumentale gemaal Halfweg in Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het gemaal Halfweg is gelegen aan de Oeverweg 1a in Giethoorn.