De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het monumentale gemaal Halfweg in Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het gemaal Halfweg is gelegen aan de Oeverweg 1a in Giethoorn.

Het uit 1937 daterende gemaal Halfweg is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke uitstraling. Het huidige  gemaal kan het gewenste waterpeil in de toekomst niet meer leveren. Technisch gezien zijn de pompen aan het einde van hun levensduur. Met het nieuwe gerenoveerde gemaal kan het waterschap werken met zogeheten ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Na de renovatie voldoet het gemaal weer aan de eisen van deze tijd. Bovendien wordt het gemaal vispasseerbaar gemaakt. Het vormt dan geen obstakel meer voor vissen, maar vissen kunnen makkelijk om het gemaal heen via een vispassage.   

Verleggen fietspad

Vanwege de veiligheid is in overleg met de gemeente Steenwijkerland besloten het naastgelegen fietspad ter hoogte van de Oeverweg 1a vanaf deze week tijdelijk te verleggen. Hierdoor wordt er tijdens de uitvoering geen hinder ondervonden door fietsers en wandelaars.

Planning

Nog vóór de bouwvakvakantie worden nieuwe damwanden in de oevers van de wetering geplaatst.  Direct na de bouwvakvakantie starten de overige werkzaamheden, waaronder het vervangen van de bestaande pompen en het aanpassen van de pompcapaciteit. Naar verwachting is het werk in het voorjaar van 2021 afgerond.

Deel van groter geheel

De renovatie van dit gemaal is een deel van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op flexibel peilbeheer. Met de herinrichting van de infrastructuur van de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering Oost) en de renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen en gemaal Wetering zijn fase 1, 2 en 3 afgerond. Dit jaar (fasen 4 en 5) volgen de renovatie van de gemalen Halfweg en Giethoorn.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Meer informatie