De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het gemaal Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het gemaal Giethoorn is gelegen aan de Kanaaldijk in Giethoorn. Na de renovatie voldoet het gemaal weer aan de eisen van deze tijd.

Het huidige gemaal kan het gewenste waterpeil in de toekomst niet meer leveren en wordt daarom in zijn geheel vervangen. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap werken met zogeheten ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur. Bovendien wordt het gemaal vispasseerbaar gemaakt. Het vormt dan geen obstakel meer voor vissen, maar vissen kunnen makkelijk om het gemaal heen via een vispassage.

Afsluiting Kanaaldijk

Vanwege de veiligheid is in overleg met de gemeente Steenwijkerland besloten de Kanaaldijk ter hoogte van  nummer 9 met ingang van 10 augustus tot en met 28 december af te sluiten. Al het doorgaande verkeer wordt omgeleid via borden. Voor fietsers en landbouwverkeer worden twee aparte tijdelijke bruggen aangelegd ter hoogte van de Kapelweg (zie kaart). Het verkeer vanuit de richting Giethoorn kan de noordzijde van de Kanaaldijk bereiken via de route Beulakerweg-Blokzijlseweg-Heerendijk. Het verkeer vanuit de richting Steenwijk en Blokzijl kan de zuidzijde van de Kanaaldijk bereiken via de route Blokzijlseweg-Beulakerweg-brug Kapelweg.

Deel van groter geheel

De renovatie van dit gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. In de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering-Oost) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op flexibel peilbeheer. Dit project krijg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Volg onze projecten ook via de gratis app ‘Waterwerk’. Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (Android | iOS )​​​​.