Van juli t/m oktober voert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoeken uit tussen Vechterweerd en de monding van de Vecht bij Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de opbouw van de grond in en onder de dijk. De onderzoeken maken deel uit van het project Veilige Vecht. Dat is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het landelijke programma voor dijkversterkingen.