Dankzij de renovatie van het gemaal aan de Kanaaldijk in Giethoorn kunnen vissen die via het gemaal de Gieterse polder uitzwommen eind dit jaar ook de polder weer in door hetzelfde gemaal. Ze hebben er wel 36 jaar lang op moeten wachten, omdat een retourtje polder via het oude gemaal niet mogelijk was; ze konden er wel uit maar niet weer in. 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is sinds de bouwvak bezig om een volledig nieuw gemaal te plaatsen aan de Kanaaldijk. Woensdag werd letterlijk en figuurlijk de meest gewichtige klus van de renovatie uitgevoerd. De 15 ton wegende uitstroombak en twee reusachtige vijzels (wormschroef, die het water van laag naar hoog pompt) werden op hun plek gezet. Dat gebeurde met behulp van een kraan waarmee de enorme gevaarten, die ’s nachts waren aangevoerd, omhoog werden gehesen en vervolgens op betonnen funderingen werden geplaatst. Het bleek nog een uiterst secuur werk dat woensdag de nodige tijd in beslag nam.

Vispasseerbaar

In het gemaal zijn voorzieningen getroffen waardoor vissen vrijelijk in en uit kunnen zwemmen terwijl er in de oude situatie voor de waterbewoners slecht sprake was van eenrichtingsverkeer. Nu is het gemaal straks vispasseerbaar. Het is geen obstakel meer, maar vissen kunnen gemakkelijk om het gemaal heen via een vispassage. “Zo is de natuur ook in dat opzicht gebaat bij de vernieuwing van het gemaal”, stelde een woordvoerder van het waterschap. 

De renovatie van het Gieterse gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. In de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering-Oost) wordt de waterhuishouding voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op flexibel peilbeheer. “We leveren nu zo maatwerk”, aldus het schap. Het oude gemaal kon het gewenste waterpeil niet meer leveren en wordt daarom in zijn geheel vervangen. Met flexibel peilbeheer kan volgens het schap beter worden gereageerd op de watervraag vanuit de landbouw en natuur. 

Afgeschreven

De levensduur van een gemaal is ongeveer 30 jaar. De oude versie aan de Kanaaldijk lag er al 36 jaar en was dus al lang afgeschreven. Bovendien voldeed jij niet meer aan de eisen van deze tijd. De renovatie van de gemalen bij Gelderingen en Wetering is inmiddels voltooid. Giethoorn (locatie Kanaaldijk) en Halfweg worden tegelijkertijd onder handen genomen. Eind december moet de klus in Giethoorn aan de Kanaaldijk zijn geklaard. De kosten van het Gieterse project bedragen twee miljoen. Met Europese subsidie is een deel ervan betaald. Tot medio december is de Kanaaldijk ter hoogte van nummer 9 afgesloten voor het verkeer wegens de werkzaamheden.

(Bron: Steenwijker Courant, Roel Kleine)