Sinds een aantal dagen worden er dode watervogels aangetroffen in het water in het stadspark in Kampen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vermoedt dat het om botulisme gaat. Het waterschap verzoekt mensen om contact met het water te vermijden, er niet in te vissen en er ook geen honden in te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Dode dieren in het water kunnen worden gemeld bij het waterschap

WDODelta controleert regelmatig of er nog dode watervogels worden aangetroffen en roept inwoners op dode dieren in het water te melden. Om het botulisme te bestrijden worden de dieren uit het water gehaald en voert het waterschap vers water aan uit de IJssel.    

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.