Windkr-acht BV en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verkennen samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen. WDODelta bekijkt of een windturbine geplaatst kan worden op het eigen terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), Windkr-acht op het naastgelegen industrieterrein. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stemde dinsdag 30 juni in met het voorstel.