Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en zeven gemeentes slaan de handen ineen voor een grootschalig innovatief circulair project. Partijen participeren in het initiatief Verwaarden Groene Reststromen van de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Doelstelling is om binnen twee jaar een centrale verwerkingslocatie te realiseren waar groene reststromen, zoals bermgras en rietsluiksel uit het Nationaal Park Weerribben-Wieden, worden verwerkt tot (tussen)product. Denk daarbij aan groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars. 

Door regionaal samen te werken zal circa 30.000 ton vrijkomend maaisel beschikbaar zijn om economische activiteiten mogelijk te maken. “In de afgelopen jaren is al uitgebreid onderzoek gedaan naar en getest met de mogelijkheden van verwerking”, aldus Jacob Heitman Directeur van de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. “Op fieldlab schaal zijn de resultaten veelbelovend. Nu staan we op het punt om de samenwerking met private verwerkingspartijen aan te gaan om tot daadwerkelijke grootschalige productie en distributie te komen. Ook zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie in de regio voor een bermgrashub.”

Win-win

Verwaarden van groene reststromen zal niet alleen bijdragen aan de circulaire opgave, partijen zien ook kansen voor de bevordering van bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. Wethouder Gerrie Hempen van gemeente De Wolden:  “Bermgrasmaaisel is tot op heden een afvalproduct. Het kost de gemeente veel geld om dit af te voeren. Binnenkort krijgen we er een fantastisch product voor terug. Kortom: het is een écht win-win project. De gebiedscoöperatie heeft laten zien dat je door overheid, ondernemers en onderwijs samen te brengen, dergelijke projecten kunt aanzwengelen.”

Uitdaging

Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen van Waterschap Drents Overijsselse Delta vult aan: “Goed om dit samen met andere partners op te pakken. Een concreet voorbeeld van slim samenwerken in de regio met verschillende partijen en bedrijven. Hierdoor komt voldoende maaisel beschikbaar om economische activiteiten (financieel) mogelijk te maken. Door het maaisel niet meer als afvalstof te zien en af te voeren, maar juist als waardevolle grondstof in te zetten voor een ander product, leveren we een bijdrage aan de circulaire economie. Dat is een belangrijk item op de agenda van het waterschap. Er ligt een uitdaging in het zoeken naar mogelijkheden om grondstofgebruik te verminderen en afvalstoffen circulair in te zetten door te zoeken naar nieuwe technologieën.”

Naast Hempen, hebben wethouders van Westerveld, Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wijnen van Waterschap Drents Overijsselse Delta de intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarnaast is Rendo als beheerder van het elektriciteits- en gasnet een belangrijke partner. Gedeputeerde Jumelet van de Provincie Drenthe bekrahtigde het officiële moment door een eerste stuk berm symbolisch te maaien.