Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom robuuster en klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Inloopbijeenkomst

Graag horen wij van u wat u van het ontwerp peilbesluit vindt. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 26 september. Tijdens de bijeenkomst lichten wij de plannen graag verder toe. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen, de koffie staat klaar!

  • Datum: 26 september
  • Tijd: tussen 19:00 en 21:00 uur
  • Plaats: Theeschenkerij de Maargies Hoeve, Kallenkote 19 in Kallenkote.

Kunt u op datum niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager van het waterschap) via 088 233 1200 of peterbrokke@wdodelta.nl. Dan maken we indien nodig een aparte afspraak.