KEI Brigade


De KEI Brigade (Kampereiland Brigade) is een team vrijwilligers dat naar verwachting  tot en met 2019 tijdens een hoogwaterdreiging zandzakken legt op de dijk rond het Kampereiland en de Mandjeswaard. Het team komt in actie bij dreiging van hoogwater. De brigade bestaat uit 150 enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid. De KEI Brigade biedt helpende handen bij hoogwater!

Logo KEI-Brigade klein

Waarom een brigade?

We roepen de brigade op als het water van het Zwartemeer een bepaald peil heeft bereikt en de verwachting is dat het water blijft stijgen. De waterkering van het Kampereiland en de Mandjeswaard kunnen dan onder druk komen te staan. De brigade legt zandzakken neer om het veiligheidsniveau te verhogen. Een KEI-brigadier heeft een belangrijke taak en daar moet hij/zij op voorbereid zijn. Daarom oefenen wij jaarlijks met de KEI-brigade en organiseren wij kennisbijeenkomsten.

Impressie Kampen midden

Samen oefenen

Vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse oefening verken je als vrijwilliger het traject waarop je als team zandzakken moet leggen. Ook leggen we uit hoe je dit het beste in teamverband kunt doen. Tijdens de kennisbijeenkomsten leer je op een leuke manier over dijken en de gevaren van hoogwater.