Waterkering Kampen Midden


Over de Waterkering

De ‘Waterkering Kampen-Midden’ is in totaal bijna 2 km lang. De oude stadsmuur van Kampen vormt voor een groot deel de waterkering, ruim 1½ km. Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die we bij hoge waterstanden afsluiten. Zoals keerkleppen in het wegdek of losse schotbalken. In totaal bestaat de kering uit 84 van deze beweegbare delen, samen goed voor zo’n 200 meter. De Hoogwaterbrigade sluit de kering.

Kampen midden