Schoon water


Schoon water zorgt voor een prettige omgeving om te wonen, te werken of te recreëren.

Schoon water is een voorwaarde voor onze gezondheid, een goed functionerende landbouw, industrie en natuur.

Dijkgraaf Herman Dijk

Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Bewoners met een individuele behandeling afvalwater (IBA)

Om problemen met het zuiveringsysteem IBA en onnodige kosten zoveel als mogelijk te voorkomen is het van groot belang dat alle IBA-gebruikers zich houden aan de lozingsvoorschriften zoals vermeld op de instructiekaart (pdf, 849 kB). Ook staat op de kaart belangrijke informatie over de werking van het IBA-systeem en lozingsvoorschriften voor de gebruiker hiervan: wat mag wel/niet in de IBA en waar kunt u stoffen kwijt die hierin absoluut niet thuishoren.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met het telefoonnummer 088 – 233 12 00.

Zuiveren van uw afvalwater

Beleid en toekomstplannen

schoon water