In welke gebieden geldt de verdringingsreeks?

De verdringingsreeks geldt voor heel Nederland, dus ook voor het werkgebied van WDODelta.