Tot wanneer geldt de verdringingsreeks?

Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt de verdringingsreeks opgeheven.

Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl