Waarom mogen sportvelden wel besproeid worden en grasland dat dient als veevoer niet?

De provincies Drenthe en Overijssel kunnen prioriteit aanbrengen gebaseerd op economische belangen specifiek voor de regio. Dat hebben beide provincies gedaan.

Het economische belang van gras en mais is lager dan bijvoorbeeld akkerbouw en het gras van sportvelden. Als de droogte doorzet, zal ook in categorie 4 uiteindelijk de akkerbouw (niet-kapitaal intensieve gewassen) en sportvelden niet meer mogen beregenen.