Hoe is de verdringingsreeks ontstaan? Wat zijn de argumenten voor de keuzes?

De nieuwe verdringingsreeks is gebaseerd op de oude reeks, huidige praktijk, onderzoek vanuit de Droogtestudie Nederland en de ervaringen met de droge zomer van 2003. Op basis van deze ingrediënten is in november 2003 een eerste voorstel gedaan voor de nieuwe reeks. Vervolgens is daar bestuurlijk overleg over gevoerd, waarin enkele aspecten nog zijn veranderd.