Is de verdringingsreeks voor iedereen hetzelfde?

De eerste twee categorieën zijn in heel Nederland gelijk.

Categorie 3 en 4 kunnen nader ingevuld worden door de provincies.

In het werkgebied van WDODelta zijn drie verdringingsreeksen van kracht. Eén voor de provincie Drenthe en twee voor de provincie Overijssel. Daarnaast zijn er ook regionale waterakkoorden gesloten. Hierin staat beschreven hoe het water verdeeld wordt in een bepaald stroomgebied. De waterakkoorden en verdringingsreeksen samen zorgen voor een onderverdeling in vijf deelgebieden. Op hoofdlijnen ziet de verdringingsreeks er hetzelfde uit, maar per gebied kunnen er nuanceverschillen zijn.