Geldt de verdringingsreeks voor oppervlakte- en grondwater?

Nee, de verdringingsreeks geldt alleen voor oppervlaktewater.