Zijn de consequenties voor de drinkwatervoorziening?

Drinkwater is op prioriteit 2 gezet omdat de voorraden zo groot zijn, dat die in de praktijk nooit een probleem opleveren. Daarnaast is het niet te verwachten dat er een conflictsituatie op zal treden tussen natuur (onherstelbare schade) en de leveringszekerheid voor drinkwater. In de praktijk zijn het ook geen tegengestelde belangen, maar juist elkaar versterkende belangen (beide gebaat bij een goede waterkwaliteit).