Is er verschil tussen een beregeningsverbod en onttrekkingsverbod voor beregening?

Nee, dat is hetzelfde. In beide gevallen mogen boeren geen oppervlaktewater gebruiken om hun percelen te beregenen. Een verbod kan ingesteld worden voor specifieke gebieden en voor bepaalde gewassen. Een verbod is mogelijk voor oppervlaktewater, maar ook voor grondwater.