Ingetrokken onttrekkingsverbod oppervlaktewater in gebied Westerhuizingerveld

Door de re­gen­val in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de en vol­doen­de wa­ter­aan­voer van­uit de IJs­sel en het IJs­sel­meer is dit mo­ge­lijk. Dit be­te­kent dat in deze ge­bie­den weer wa­ter uit slo­ten, we­te­rin­gen, be­ken en ka­na­len mag wor­den ge­bruikt voor het be­re­ge­nen van bij­voor­beeld ak­kers, wei­lan­den en tui­nen. Wan­neer no­dig, dan kan op­nieuw een ont­trek­kings­ver­bod van kracht wor­den.