Kan ik een nieuwe grondwaterbron slaan?

Wilt u een grondwaterbron slaan en verbruikt u tot 10 m3/uur  aan grondwater? Dan hoeft u geen melding te doen. Vanaf 10 m3/uur tot 70.000 m3/maand is het nodig een melding bij het waterschap te doen. Dat kan door het Meldingsformulier Waterwet Grondwateronttrekking in te vullen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via  085 – 7733389.