Is er nu nog wel wateraanvoer vanuit de IJssel mogelijk (zo, nee, wat zijn consequenties)

De sluis fungeert niet als inlaat van water vanuit de IJssel, maar als schutsluis voor scheepvaart naar de Deventer haven. De wateraanvoer vanuit de IJssel gebeurt met het naastgelegen gemaal Ankersmit. Via gemaal Ankersmit is wateraanvoer vanuit de IJssel nog mogelijk.