Wanneer is besloten tot afsluiting en hoe lang was dit al een serieuze optie?

Tijdens deze lange periode van droogte spelen er veel zaken. Bij de controle van het waterpeil bij de Prins Bernhardsluis is ook de sterkte en de stabiliteit van de sluis meegenomen, de technische gegevens. Hieruit bleek dat de sluisdeuren met de huidige waterpeilen overbelast worden. Het waterschap heeft toen direct de gemeente Deventer (de eigenaar van de sluis) geïnformeerd en  verzocht actie te ondernemen. Dit speelde maandagmiddag [7 augustus]