Hoe groot zou het risico zijn van het openhouden van de sluis?

De deuren zijn bestand tegen een hoogteverschil van iets boven de vier meter. Het verschil is nu groter. Om die reden is besloten de sluis te sluiten.

Het falen van de sluisdeuren heeft grote gevolgen. In dat geval loopt de haven van Deventer en het Overijssels Kanaal tot aan Lemelerveld aan toe leeg. Met als gevolg dat damwanden en kaden in de haven kunnen omvallen, achterliggende dijken schades oplopen en woonboten en boten op de bodem komen te liggen.