Hoe bijzonder is de afsluiting? Is dit, voor zover bekend, eerder gebeurd?

De Prins Bernhardsluis in Deventer is voor wat betreft de lage waterstand in de IJssel als gevolg van droogte nog niet eerder afgesloten.