Ik begrijp dat er vier schepen vast liggen in de Deventer haven, hebben zij een voorwaarschuwing gekregen dat de sluis per direct dicht zou gaan? Zo nee, waarom niet? Komt er nog een gelegenheid voor deze schepen om de haven te verlaten?

Vrijdagmiddag is de gemeente geïnformeerd met de mededeling dat ze er rekening mee moesten houden dat er binnenkort een schutverbod zou kunnen worden ingesteld. Dit om water in het achterliggende gebied en de haven vast te houden en niet te verliezen met de schutbeurten. Vanwege de droogte gaan we zo zuinig mogelijk met het beschikbare water om.