Hoe werkt het watersysteem in het waterschapsgebied?

Het watersysteem in het werkgebied van WDODelta bestaat uit twee soorten gebieden: waar wel en geen wateraanvoer mogelijk is. In de gebieden waar aanvoer van water mogelijk is door natuurlijke stroming of doordat we water oppompen, zijn we druk bezig de waterdoorvoer op gang te houden. We controleren voortdurend onze stuwen en gemalen en houden de doorstroming in de watergangen zelf ook goed in de gaten. Op die manier verdelen we het water voor de verschillende functies, bijvoorbeeld landbouw of natuur.

In gebieden waar geen aanvoer van water mogelijk is, probeert het waterschap het water zo goed mogelijk vast te houden. In deze gebieden zien we de waterpeilen, ook van het grondwater, hard zakken. Hier komen we langzamerhand aan het eind van onze mogelijkheden. Dit zijn de plekken waar watergangen droog kunnen vallen.