Ik zie berichten in de landelijke media over blauwalg, heeft het waterschap hier ook al meldingen van?

Wij bemonsteren diverse recreatieplassen. Houd zwemwater.nl in de gaten, daar vindt u uw recreatieplas met een advies. Voor blauwalg in ander buitenwater communiceren we op onze website www.wdodelta.nl.