Waarom is er nu zoveel last van blauwalg?

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor blauwalg. Daarom zien de waterschappen de meldingen van blauwalg met deze droogte en hitte toenemen.