Wat kan ik nog meer doen om te voorkomen dat vis sterft?

U kunt zelf ook meehelpen om het zuurstof gehalte in het water zo hoog mogelijk te houden. We zetten wat tips op een rij:

  • Gooi bijvoorbeeld geen etensresten of brood in het water.
  • Ga niet met een boot in ondiep water varen. Misschien uw hond niet uitlaten dicht bij het water.

Bij al deze handelingen komen er namelijk voedingsstoffen in het water en deze zorgen ervoor dat er rottingsprocessen ontstaan die weer veel zuurstof vragen.