Hoe gaat het met de Zwanenmossel?

Sinds begin augustus treedt als gevolg van de warmte lokaal sterfte op van zwanenmosselen. Het vermoeden is dat deze mosselen slecht tegen watertemperaturen kunnen boven de 25 graden en dat de combinatie van lage zuurstofgehaltes en hoge watertemperaturen de sterfte veroorzaakt van deze mosselen die op de waterbodem leven.