Wat doet het waterschap eraan om te zorgen dat er minder vissen doodgaan

Het waterschap probeert zo lang mogelijk op plekken waar dit kan het water op peil te houden en het water te laten stromen. Als gevolg van de lange warme periode is het zuurstof gehalte in al het water al erg laag. Onze medewerkers in het gebied houden in de gaten of ze dode vis zien. Om voorbereid te zijn worden kwetsbare locaties in kaart gebracht. Ook werken we samen met de hengelsportfederaties om problemen op tijd te signaleren en om samen met de door hun ingeschakelde vrijwilligers om vissen te redden.