Waar kijkt het waterschap naar?

We letten vooral op de goede aan- en afvoer van water. Stuwen en gemalen draaien op meer capaciteit.