Hoe organiseert het waterschap de dijkinspecties?

Er vinden regelmatig inspecties plaats door de dijkbeheerders, indien nodig schalen we op.