Wat voor dijken zijn er in het waterschapsgebied en wat betekent dat?

We hebben zanddijken, kleidijken en veenkades. Op zanddijken verdroogt het gras snel. Klei en veendijken vertonen meer scheuren bij droogte.