Droogte


Actueel

In ons gebied treedt langzaam maar zeker verbetering op in de droogte-situatie. Door de gevallen neerslag kleurt het landschap groen. Het beweidingsverbod is bijna voor alle dijken - met uitzonering van de noordelijke en zuidelijke vechtdijken-  ingetrokken en ook het laatste onttrekkingsverbod is al weer even geleden opgeheven. Het waterpeil van de IJssel blijft echter laag en ook voor ons gebied wel zorgen baren. De aanvoer vanuit de Rijn is laag en het water in de Rijn staat lager dan ooit.

Foto-album

1
10
11
2
3
4
5
7
8
9
Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 1
bij sluis vechterweerd
Drooggevallen stuw in Westerhuizingerveld - 5
Droge maïs - 1
Image29
Laag waterpeil
Beregening van bloembollen in Westerhuizingerveld - 2
Image47 - Geert Schutte, sluiswachter bij de sluis Vechterweerd, overlegt met mensen in een bootje.
Image50 - Droge dijk langs de Vecht
maaien aanvoerleiding nabij Hoogeveen. Maaien nat profiel
Onderhoud Westenholte Zwolle (3)
Onderhoud stedelijke watergangen Hoogeveen (2)
uw waterschap

Beweidingsverbod

DJI_0009

Begin augustus heeft het waterschap een beweidingsverbod ingesteld voor al onze waterkeringen om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen. Vanaf maandag 27 augustus is dit verbod voor bijna alle dijken ingetrokken. Omdat op de dijken aan weerszijden langs de Vecht vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen de grasmat nog onvoldoende is hersteld, blijft hier het verbod van kracht.

Zwemmen in plassen?

We adviseren alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemplassen. Deze plassen worden gecontroleerd op waterkwaliteit. De provincies Drenthe en Overijssel hebben deze aangewezen als officiële open zwemwateren.

Bekijk uw recreatieplas via de Zwemwater App, te downloaden in de stores van Android en Apple.

uw waterschap

Dijkgraaf Herman Dijk over het beweidingsverbod:

‘Net als bij de onttrekkingsverboden van oppervlaktewater, is het beweidingsverbod goed nageleefd en toonden de eigenaren en pachters van dijken begrip voor deze maatregel. Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen. Het was dan ook niet nodig om boetes voor overtreding van de verboden uit te delen.’

Vragen?

Met het opheffen van het verbod voor onttrekken van water uit sloten in het gebied Westerhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen, zijn alle onttrekkingsverboden ingetrokken. Heeft u vragen aan ons? Bel dan met 088 - 2331200. Ook hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina: